Profesjonalnie, Kompleksowo, Innowacyjne.

Ms.Biznes kreuje ścieżki Twojego biznesu i prowadzi Cię do sukcesu.

zobacz więcej

O mnie

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na kierunku Finanse i zarządzanie organizacjami oraz absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na kilku stanowiskach i w kilku firmach pozwoliły uzyskać nie typowe spektrum umiejętności. Pozyskane doświadczenie zawodowe oraz zrealizowane projekty pozwoliły poznać procedury, rynek oraz codzienność w jakiej porusza się Przedsiębiorca.

Firma powstała by móc ofiarować Klientom usługi dotąd nie dostępne w jednym pakiecie oraz by oferować usługi na wysokim profesjonalnym poziomie.

 • Członek komisji oceniającej wnioski o dotację unijne w Regionalnej Instytucji Finansowej.
 • Menadżer zarządzający w gastronomii.
 • Koordynator zamówień w firmie produkcyjnej tkaniny.
 • Asystent i Kierownik biura w Spółce Handlowej.
 • Specjalista ds. dotacji unijnych.
 • Koordynator ds. Cudzoziemców.
Ms Biznes
Misją firmy Ms. Biznes Doradztwo Małgorzata Skąpska jest nie tuzinkowe podejście do rozwiązań problemów Klientów, indywidualne podejście do każdego z nich, łączenie usług w sposób niestandardowy tak by móc się rozwijać wraz z moimi Klientami tworząc z nimi partnerskie relacje.
Ms Biznes

Moje wartości

Ms Biznes
dokładna analiza
potrzeb i preferencji
Klienta
Ms Biznes
dopasowanie usług
do indywidualnych
potrzeb każdego Klienta
Ms Biznes
profesjonalne
i rzetelne świadczenie
usług
Ms Biznes
wyszukiwanie
optymalnych
rozwiązań

Oferowane usługi

Ms Biznes

Wsparcie w uzyskaniu dotacji unijnych

 • pożyczki na rozwój
 • pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dotacje z programu PROW
 • inne
Ms Biznes
Ms Biznes

Wsparcie w uzyskaniu dotacji unijnych

 • pożyczki na rozwój
 • pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dotacje z programu PROW
 • inne
Ms Biznes

Wsparcie w pozyskaniu Oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy, pozwoleń na pracę, kart pobytu

Ms Biznes

Wprowadzanie danych do baz danych

 • Symfonia Handel
 • Generatory wniosków
 • inne bazy danych Klientów
Ms Biznes
Ms Biznes

Wprowadzanie danych do baz danych

 • Symfonia Handel
 • Generatory wniosków
 • inne bazy danych Klientów
Ms Biznes

Usługa administrowania biurem

 • usługi sekretarskie
 • zarządzanie korespondencją
 • administracja faktur
 • składanie wszelkiej dokumentacji do KRS – dla spółek
 • pozyskiwanie zaświadczeń z urzędów
 • prowadzenie akt osobowych
 • ewidencjonowanie godzin dla umów zleceń
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników okresowych

Doświadczenie
Zrealizowane projekty

Ms Biznes Dotacje unijne

 • kilkuletnie doświadczenie jako członek komisji oceniającej wnioski unijne, ocena w ramach programu Phare i Sektorowego Programu Operacyjnego WLKP,
 • zrealizowanie kilku projektów dotyczących uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności firmy
  • PROW działanie 19.2 Leader – Rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Projekt „Złota 30-tka” realizowany przez ŁARR- Założenie własnej działalności gospodarczej
  • Pożyczka na start: „Od pomysłu do biznesu” realizowany przez ŁARR –założenie własnej działalności
  • pożyczka z programu JEREMIE realizowany przez ŁARR
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw – rozwój przedsiębiorstwa”
 • zrealizowanie projektu unijnego w ramach programu RPO ŁODZKIE, prowadzenie od podpisania umowy o dotację, poprzez jego rozliczenie i zakończenie.

Ms Biznes Usługi dla Cudzoziemców

 • uzyskanie kilkudziesięciu „Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy”
 • uzyskanie kliku kart pobytu
 • uzyskanie kilkaset pozwoleń na pracę